Pasirinkite valstybinių brandos egzaminų praktinių užduočių metus

Čia analizuojamos informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų praktinės dalies uždavinių sąlygos ir sprendimai C++ kalba.

Žiūrėkite pilnas egzaminų vaizdines pamokas!

2014 m. egzamino I programavimo užduotis. Balsavimo rezultatai

Vaizdinės pamokos pradžioje supažindinama su uždavinio sąlyga ir taisyklėmis. Analizuojama; kaip skaičiuoti logotipams skiriamus balus ir taškus. Nagrinėjamas pradinių duomenų failas ir pagal tai parenkami naudojami kintamieji; masyvai programoje. Aiškinama; kaip iš turimų balų viename skyriuje rasti logotipų taškus (įvertinama; kad dviems geriausiems logotipams skiriama po 2 taškus; vienam geriausiam 4 taškai ir 0 taškų jei skyriuje balai pasiskirsto po lygiai). Kuriant programą funkcijos testuojamos atskirai aiškinant parametrų svarbą bei main() funkcijoje siunčiamų argumentų tvarką. Parašoma balų skaičiavimo funkcija; kuri pritaikoma trims logotipams. Projektuojama funkcija maksimumui iš 3 reikšmių rasti. Aiškinama; kaip nustatomi logotipų taškai skyriuose bendrai. Pabaigoje įvertinama situacija; kada prie apskaičiuotų logotipų balų reikia pridėti atitinkamų direktoriaus taškus geriausiam logotipui rasti. Programa testuojama su dviem skirtingais duomenų failais rezultatus surašant atskirame faile. Įkelta 2014-12-31, trukmė : 47 minutės(-ių) ir 28 sekundės(-ių).
[Peržiūrėti] [Atsisiųsti] [Programos tekstas]

2014 m. egzamino II užduotis. Marsaeigis

Analizuojama uždavinio sąlyga: marsaeigio pradžios koordinatės; judėjimo kryptys (aukštyn; dešinėn; žemyn; kairėn); kelionės tikslo koordinatės; sekos kodavimo principai. Nagrinėjami pradiniai duomenis ir rezultatams keliami reikalavimai. Toliau aprašoma marsaeigio struktūra: sekos ilgis; sekos duomenys; įvykdytų komandų skaičius ir požymis; ar komanda įvykdyta. main() funkcijoje naudojamas marsaeigio struktūrų masyvas ir ciklo/cikle valdymo struktūra operacijose. Tyrinėjant marsaeigio kelionę; perskaičiuojamos marsaeigio koordinatės žemėlapyje; nustatoma; ar pasiektas tikslas. Pabaigoje parašoma rezultatų spausdinimo funkcija su užduotyje nurodytais užrašais ir marsaeigio sekų informacija. Duomenis ir rezultatai surašomi faile. Įkelta 2014-12-31, trukmė : 30 minutės(-ių) ir 6 sekundės(-ių).
[Peržiūrėti] [Atsisiųsti] [Programos tekstas]

2013 metai >>