Pasirinkite valstybinių brandos egzaminų praktinių užduočių metus

Čia analizuojamos informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų praktinės dalies uždavinių sąlygos ir sprendimai.

2010 m. bandomasis egzaminas 1 dalis

Pirmoji praktinė užduotis iš 2010 metų bandomojo egzamino Žirniai. Analizuojama kiek 1kg ir 2kg žirnių pakuočių parduota, kai žinomas pakuočių ir pirkėjų skaičius bei pirkėjų pageidavimai. Tai atliekama panaudojus div ir mod operacijas. Toliau aiškinama, kaip nustatyti keli pirkėjai ir paskutinis nusipirko žirnių, gavę bent vieną žirnių pakuotę. Pirkėjų pageidavimai saugomi vienmačiame sveikųjų skaičių masyve. Gauti rezultatai bandomi su dviem duomenų failais, kad patikrintume skaičiavimų teisingumą. Įkelta 2010-03-24, trukmė : 37 minutės(-ių) ir 26 sekundės(-ių).
[Peržiūrėti] [Atsisiųsti] [Užduočių sąlygos ir programų tekstai]

2010 m. bandomasis egzaminas 2 dalis

Sprendžiamas antrasis praktinis uždavinys Pasirinkimas. Aiškinama, kokiu principu galima analizuoti sąlygą. Akcentuojamas „Iš viršaus į apačią“ programavimo stilius. Uždavinys suskaidomas į atskiras savarankiškas procedūras ir funkcijas. Tokiu būdu specifinės skaičiavimo paprogramės (vienos valstybės duomenų nuskaitymo, aukščiausio reitingo radimo ir rezultatų formavimo) parašomos nesudėtingai. Pabaigoje rezultatai tvarkomi Burbulo rikiavimo algoritmu reitingų mažėjimo tvarka. Įkelta 2010-03-24, trukmė : 45 minutės(-ių) ir 40 sekundės(-ių).
[Peržiūrėti] [Atsisiųsti] [Užduočių sąlygos ir programų tekstai]

Pataisytas uždavinys „Žirniai“

Vaizdinėje pamokoje prisimenamas 2010 m. bandomojo egzamino uždavinys „Žirniai“. Aptariama, kokie netikslumai pasiliko anksčiau aptartame pavyzdyje. Sukuriamas naujas tekstinis duomenų failas Z3.txt, formuojantis klaidingus rezultatus. Pastebimi nelogiški atsakymai, kai duotas 2 kg. žirnių pakuočių skaičius lygus nuliui. Programos struktūra nekeičiama. Taisoma tik pagrindinė procedūra „Skaiciavimai“, kurioje įvertinami pirkėjų norai ir realios galimybės įsigyti žirnių. Panaudojamas specialus ciklą nutraukiantis žodis break, kai pirkėjo nupirktų žirnių skaičius nelygus norėtam įsigyti. Įkelta 2010-09-01, trukmė : 22 minutės(-ių) ir 17 sekundės(-ių).
[Peržiūrėti] [Atsisiųsti] [Užduočių sąlygos ir programų tekstai]

Šachmatai. Pirmoji versija

2010 m. pagrindinės sesijos praktinio uždavinio „Šachmatų turnyras“ pirmoji sprendimo versija. Pamokos pradžioje aiškinama uždavinio sąlyga ir algoritmas. Nutariama naudoti konstantinį masyvą vienos spalvos figūrų komplektui saugoti. Sprendimo realizacija susideda iš 3 pagrindinių žingsnių:
1) duomenų skaitymo iš tekstinio failo į figūrų masyvą, kurio kiekviena atminties celė - atitinkama atneštų figūrų suma;
2) Komplektų masyvo radimo, kuris formuojamas cikle dalinant figūrų masyvo reikšmes iš konstantinio masyvo elementų paeiliui;
3) Mažiausios reikšmės radimo komplektų masyve.
Atlikus šiuos tris žingsnius gauta mažiausia reikšmė nusako, kiek šachmatų komplektų galima sudaryti iš mokinių atneštų figūrų ir gautas atsakymas spausdinamas rezultatų faile Įkelta 2010-09-02, trukmė : 40 minutės(-ių) ir 26 sekundės(-ių).
[Peržiūrėti] [Atsisiųsti] [Užduočių sąlygos ir programų tekstai]

Šachmatai. Antroji versija

2010 m. pagrindinės sesijos praktinio uždavinio „Šachmatų turnyras“ antroji sprendimo versija. Algoritmas nuo pirmosios versijos skiriasi tuo, kad programoje naudojamas tik vienas atneštų figūrų sumų masyvas, kurio elementai mažinami konstantinio masyvo reikšme. Panaudojamas ciklas while, o atimama tol, kol kažkuri figūrų masyvo reikšmė tampa 0. Atsakymas grąžinamas per funkcijos vardą ir spausdinamas faile. Įkelta 2010-09-02, trukmė : 13 minutės(-ių) ir 30 sekundės(-ių).
[Peržiūrėti] [Atsisiųsti] [Užduočių sąlygos ir programų tekstai]

Gimtadienis

Antrasis praktinis uždavinys iš 2010 m. pagrindinės sesijos. Panaudojami duomenys su įrašo tipo elementais: patiekalo pavadinimu, produktais. Įraše įtraukiamas ir rezultatų kintamasis, saugantis informaciją apie patiekalo kainą centais. Parašoma funkcija vieno patiekalo kainai rasti, kai parametras - įrašo tipo elementas (kreipinyje naudojama įrašų masyvo i-toji reikšmė). Sąlygoje prašoma sukurti funkciją, randančią vieno svečio pietų kainą. Pastebima, kad rezultatai 2 dydžiai - kaina litais ir centais. Kadangi funkcija gali grąžinti tik 1 dydį, tai nusprendžiama funkcijos grąžinimo tipą nurodyti String. Tokiu atveju, gautos skaitines reikšmes litais ir centais verčiamos į eilutės duomenų tipą. Galutinis rezultatas - sujungtos eilutės į vieną. Įkelta 2010-09-02, trukmė : 37 minutės(-ių) ir 9 sekundės(-ių).
[Peržiūrėti] [Atsisiųsti] [Užduočių sąlygos ir programų tekstai]

2010 m. pakartotinė sesija

Pamokoje analizuojami „Šachmatų turnyras“ ir „Gimtadienis“. Pakartotinės sesijos praktinės dalies uždaviniai glaudžiai susieję su pagrindine sesija. Pirmoji sąlyga skiriasi tuo, kad duomenų faile nurodyta ne kiek mokiniai turi atitinkamų šachmatų figūrų, o kiek jiems trūksta. Įvertinus šią detalę nežymiai pakeičiama nuskaitymo procedūra, o likusi algoritmo dalis išlieka nepakitusi. Antrame uždavinyje „Gimtadienis“ nagrinėjami pradiniai duomenis. Pagal tai atsisakoma pagrindinėje sesijoje naudojamo produktų masyvo, o taip pat įvedamas kintamasis mokinių skaičiui saugoti. Uždavinio algoritmas keičiasi minimaliai. Pabaigoje vėl grįžtama prie užduočių sąlygų lapo. Pastebima naujovė - galimybė spręsti egzamino testo ir praktinę dalis C++ programavimo kalba. Įkelta 2011-03-03, trukmė : 22 minutės(-ių) ir 44 sekundės(-ių).
[Peržiūrėti] [Atsisiųsti] [Užduočių sąlygos ir programų tekstai]

2009 metai >>