Pasirinkite valstybinių brandos egzaminų praktinių užduočių metus

Čia analizuojamos informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų praktinės dalies uždavinių sąlygos ir sprendimai.

2009 m. pagrindinė sesija 1 dalis

Sprendžiamas uždavinys Mainai. Apskaičiuojama, kokią pinigų sumą galės keisti Gilijos ir Eglijos studentai, nuvykę į užsienio šalį. Tai atlikus analizuojama, kiek kokių nominalų vertės monetų Gilijos studentas gaus Eglijoj ir Eglijos studentas - Gilijoj. Pamokos pabaigoje randama kiek iš viso monetų užsienio šalyje gali išsikeisti studentas. Rezultatai surašomi atskirame faile į vienmačius sveikųjų skaičių masyvus. Įkelta 2009-06-12, trukmė : 38 minutės(-ių) ir 45 sekundės(-ių).
[Peržiūrėti] [Atsisiųsti] [Užduočių sąlygos ir programų tekstai]

2009 m. pagrindinė sesija 2 dalis

Antrasis uždavinys iš 2009m. egzaminų sesijos: Varžybos. Aptariama kokius laukus įtraukti į įrašo tipo elementą, o vėliau kuriamas įrašų masyvas. Išsiaiškinama, kaip iš kiekvienos bėgikų grupės atrinkti greičiausius. Tai atliekama surikiavus pradinius duomenis Min-Max rikiavimo algoritmu ir į naują masyvą įrašant pirmuosius bėgikus (iš kiekvienos grupės į atranką patekusių bėgikų skaičius randamas grupėje esančių sportininkų skaičių padalinus iš 2 ir paėmus rezultato sveikąją dalį - operatorius div). Rezultatų faile spausdinami į atranką patekę bėgikai: nuo greičiausio iki lėčiausio. Įkelta 2009-06-12, trukmė : 42 minutės(-ių) ir 15 sekundės(-ių).
[Peržiūrėti] [Atsisiųsti] [Užduočių sąlygos ir programų tekstai]

Patobulintas uždavinio „Varžybos“ sprendimas

Šioje pamokoje trumpai prisimename 2009m. pagrindinės sesijos išspręstą uždavinį, aptariame jo trūkumus ir neracionalias vietas. Sukurtas naujas sprendimo variantas parodo, kad nebūtina iškart nuskaityti visų duomenų, o priešingai - atlikti reikiamus veiksmus su tam tikromis duomenų porcijomis.Uždavinyje reikia atrinkti pusę geriausių sportininkų į atranką iš kiekvienos grupės.Tai atliekama nuskaičius, surikiavus ir suformavus rezultatus iš atskiros grupės.Panaudojama viena rikiavimo procedūra su skirtingais kreipiniais: sportininkų grupei ir rezultatams tvarkyti.Duomenų teksinio failo kintamasis perduodamas per parametrus. Įkelta 2010-09-01, trukmė : 11 minutės(-ių) ir 40 sekundės(-ių).
[Peržiūrėti] [Atsisiųsti] [Užduočių sąlygos ir programų tekstai]

2009 m. pakartotinė sesija

Analizuojami du uždaviniai „Turistai“ ir „Varžybos“. Sąlygos itin susieję su 2009 m. pagrindinės sesijos uždaviniais. Net pavadinimai sutampa. Skirtumas tas, kad sąlygos truputį sutrumpintos, realizavimo algoritmas skiriasi nežymiai, todėl ir išspręsti uždavinius lengviau. Vaizdinėje pamokoje sąlygos nesprendžiamos nuo pradžių, bet modifikuojami sukurti 2009 m. pagrindinės sesijos uždaviniai. Pirmajame „Turistai“ randama kiek ir kokių monetų gaus studentas nuvykęs į kitą šalį. Apskaičiuojama, ar liks neiškeistų monetų. Jei taip, randamas jų kiekis. Antrajame „Varžybos“ ieškomi 5 greičiausi sportininkai. Šiuo atveju skaitomi visi pradiniai duomenys į masyvą, tada jie surikiuojami ir atrenkami. Abiejuose pavyzdžiuose rezultatai surašomi į failus. Įkelta 2010-09-02, trukmė : 35 minutės(-ių) ir 53 sekundės(-ių).
[Peržiūrėti] [Atsisiųsti] [Užduočių sąlygos ir programų tekstai]

<< 2010 metai 2008 metai >>