Pasirinkite Free Paskalio vaizdinių pamokų mokymo kursą

Free Paskalis - nemokamas Paskalio kalbos kompiliatorius (FPC), pritaikytas objektiniam Paskaliui. FPC suderintas su senesniais Paskalio kompiliatoriais (Turbo Pascal ir kt.). 1968 metais Niklaus Wirth sukūrė Paskalio kalbą, kuri tinkamai padeda įsisavinti struktūrinio programavimo principus.
Pradedantiesiems moksleiviams puikiai tinka Programavimas Free Paskaliu skyrelis, kuriame aiškinami baziniai kalbos dalykai: kintamieji, valdančios struktūros (šakojimai ir ciklai), paprogramių naudojimas, tekstiniai failai, vienmačiai ir dvimačiai masyvai, string duomenų tipas ir teksto analizė, įrašai bei įvairūs praktiniai pavyzdžiai.
IT VBE užduotys skyriuje analizuojami 2005-2010 metų informacinių technologijų brandos egzaminai Pascal kalba.
Objektiškai orientuotų Free Paskalio programų kūrimas su Lazarus
skyriuje analizuojami objektinio programavimo su Free Pascal kalba principai. Pavyzdinės programos rašomos naudojant Lazarus aplinką.