Pasirinkite C++ vaizdinių pamokų mokymo kursą

C++ yra viena populiariausių bendros paskirties programavimo kalbų. C++ sukūrė Bjarne Stroustrup XX a. devintajame dešimtmetyje, kaip C kalbos išplėtimą, apibrėžiantį (include failų – bibliotekų) rinkinį bei specialų pre - procesorių, suteikiantį C kalbai objektinio programavimo galimybes. Vėliau atsirado virtualios funkcijos, šablonai, operatorių perrašymas, daugiaprotėviškumas. C++ kalbos standartas patvirtintas 1998 metais.
Skyriuje Programavimas C++ pradėkite gilinti savo C++ kalbos žinias. Šis skyrelis bus pildomas, kuriant naujus vaizdo siužetus ir perteikiant vis daugiau C++ niuansų.
IT VBE++ užduotys skyriuje analizuojami informacinių technologijų brandos egzaminai nuo 2011 metų C++ kalba.